Klimatneutralitet

Klimatneutralitet innebär att aktivt ta ansvar för egna växthusgasutsläpp. På samma sätt som man betalar för att ett avfallsföretag skall ta hand om ditt avfall så betalar man för att andra skall ta hand om utsläppsreduktionen som man själv inte ännu inte kan genomföra. På så sätt stimuleras organisationen till att genomföra egna klimatåtgärder samtidigt som man reduceras kostnader och driften blir mer effektiv, . Vår erfarenhet visar att detta är både samhällsmässigt och ekonomiskt lönsamt samtidigt som man förstärker sin långsiktiga konkurrenskraft. Alla verksamheter har som mål att producera varor och tjänster mer effektivt; klimatneutralitet hjälper dig på vägen!

CO2focus erbjuder ett komplett paket som innehåller följande:

  • Webbaserat rapporteringsverktyget CEMAsys
  • Klimatredovisning och/eller livscykelanalyser
  • Tredjeparts verifiering av klimatredovisningen
  • Hjälp till klimatpolicy och handlingsplan
  • Erbjuder officiella reduktionsenheter för klimatkompensation
  • All nödvändig dokumentation som visar transparens runt hanteringen av reduktionsenheterna, som t ex annulleringsbevis på att reduktionsenheterna är borttagna från marknaden.
  • Hjälp med kommunikation ut mot kunder, hemsidor mm.

CO2focus definition av klimatneutralitet följer FNs principer och andra internationella standarder PAS 2060 och krav som finns inom området Klimatneutralitet. FNs riktlinjer ser följande ut:CO2focus klimatneutrala märke som används till märkning av produkter, informationsmaterial mm. (OBS! Läs om våra riktlinjer).

Figuren visar hur det går till när en organisation önskar att marknadsföra sig som klimatneutrala. För att kunna kalla sig klimatneutral skall organisationen ha en oberoende verifikation av sin energi- och klimatredovisning och en klimathandlingsplan med reduktionsmål för växthusgasutsläpp. Det går att klimatneutralisera en hel organisation, en specifik aktivitet eller en specifik produkt.

Referenser till vårt arbete och metoder:

Exempel på våra klimatneutrala kunder:

Kontaktperson:
Kjetil Selmer-Olsen
Tlf: +47 930 05 020
E-post: kjetil@co2focus.com


FN Global Compact

United Nations Environment Programme

United Nations Framework Convention

Dow Jones Sustainability

Global Reporting Initiative

CDP - Carbon Disclosure Project

CN NET