CO2focus är ett ledande företag i Norden på området energi- och klimatledning. Vi hjälper våra kunder med energi- och klimatredovisning för organisationer, livscykelanalyser för produkter, rapporteringar och handlingsplaner. Vi erbjuder också olika lösningar för klimatneutralitet samt utsläppsrätter för verksamheter som ingår i EUs handel med utsläppsrätter.

Support United Nations
Climate Change Programme

Support United Nations
Climate Change Programme

Kunder och partners


FN Global Compact

United Nations Environment Programme

United Nations Framework Convention

Dow Jones Sustainability

Global Reporting Initiative

CDP - Carbon Disclosure Project

CN NET